จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรม ปาย ชิล (ไปชิล) @ China Thai เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซัน จังหวัดแม่ฮ่องสอนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื่นในอากาศ และลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการด้านการประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกิจพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภัยของการทุจริต ให้แก่ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” นำเศษใบไม้ไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์เพื่อลดการเผา

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Infographic

ข่าวสารแนะนำ

INFOGRAPHIC

วารสารประชาสัมพันธ์

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image