ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรให้กับเจ้าหนี้สถาบันเกษตรกร(สหกรณ์การเกษตร)เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัด ชุมชนบ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยเทคโนโลยี จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ แก่บุคคลและหน่วยงานที่สร้างประโยชน์แก่จังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงสู่ชุมชนเป้าหมาย สืบสาน รักษา ต่อยอด งานศิลปาชีพจังหวัด "ตลาดสืบสานงานศิลป์ คืนถิ่นศิลปาชีพ" และประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Infographic

INFOGRAPHIC

วารสารประชาสัมพันธ์

VIDEO Multimedia

anti-fakenews
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government