รพ.พยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมการแพทย์ฉุกเฉินด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และระบบการแพทย์ทางอากาศยาน (Sky Doctor) จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เน้นการบริการจัดการเชื้อเพลิง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีอุปการคุณ อาจารย์ผู้สอนดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ต่อยอดของการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตภายหลังพ้นโทษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า EV Charging Station by Elexa  พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างชาญฉลาด

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Infographic

ข่าวสารแนะนำ

INFOGRAPHIC

วารสารประชาสัมพันธ์

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image