ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมรำลึกถึงคุณูปการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับบริษัท เป๊ปซี่-โค (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และมูลนิธิเป๊ปซี่-โค ประเทศไทย สนับสนุนมื้ออาหารสำหรับเด็กปฐมวัย (One Smile at a Time phase2 - Support Lunch) เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างโภชนาการ และพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกลที่มีความยากลำบาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาการรายงานผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาผู้แทนราษฎรมีมติ เอกฉันท์ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด การประมง แก้กฎหมายให้สอดรับประมงพื้นบ้าน

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Infographic

INFOGRAPHIC

วารสารประชาสัมพันธ์

VIDEO Multimedia

anti-fakenews
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government