ชาวแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีขอขมา (กั่นต่อ) และขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภา ในการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีขอขมา (กั่นตอ) ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมจุดตรวจปางคอง หมู่บ้านยามชายแดน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประเพณีปอยส่างลอง หรือพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ที่วัดปุงยาง บ้านปุงยาม อ.ปางมะผ้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดน และเป็นงานปอยส่างลองงานสุดท้ายของปี 2567

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Infographic

INFOGRAPHIC

วารสารประชาสัมพันธ์

VIDEO Multimedia

anti-fakenews
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government