อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน มอบเสื้อกันหนาวใน Kubota พลังใจสู้ภัยหนาว ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด 75 วัน ห้วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คัดเลือก 20 ผลิตภัณฑ์ ร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายองค์ความรู้ KBO พัฒนาขีดความสามารถ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้สู่ชุมชน สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นการตั้งคณะพยาบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และพบกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล สู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แก่ประชาชน ตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ชวนสัมผัสความมหัศจรรย์ ของ กองแลน ปายแคนยอน แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Infographic

ข่าวสารแนะนำ

INFOGRAPHIC

วารสารประชาสัมพันธ์

VIDEO Multimedia

image
image
image
image
image