สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานธุรการ จำนวน 1 คน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

👇รับสมัคร จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานธุรการ จำนวน 1 คน

📍ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

👉อัตราจ้างเหมา ตามข้อเสนอของผู้เสนอราคา

กำหนดการรับข้อเสนอและการพิจารณาคัดเลือก

- รับข้อเสนอ ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2564 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

- การคัดเลือก ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 โดยจะแจ้งวันนัดหมาย เวลากับผู้ยื่นเสนออีกครั้งหนึ่ง

👉รายละเอียดเพิ่มเติม : maehongson@mots.go.th ติดต่อ 0 5361 3022 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar