สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน

สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน
          วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น.ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตสัญจร เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2565 หรือสถานีเติมฮักสร้างรอยยิ้ม โดยมีนายวรัญญู จำนงประสาทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ
          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพจิต ภายใต้หัวข้อ วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับประชาชน เน้นให้สังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการประเมินสุขภาพจิตเป็นประจำ หรือการวัดใจของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เป็นการดูแลจิตใจอย่างต่อเนื่อง   กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสวนปรุง กับสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
          ภายในงานมีบริการประเมินภาวะสมดุลกายใจ ด้วยเครื่อง Bio-Feedback และให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเบื้องต้น สำหรับบุคลากร และประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยลดปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน สังคม ทั้งความเครียด วิตกกังวล อาการซึมเศร้า อีกทั้งเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยงต่างๆอีกด้วย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :