สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. เคยปฏิบัติงานด้านการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2565

โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 9/8 ซอย 5 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 5361 1785-6

ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครสอบคัดเลือกได้ที่ : https://www.nacc.go.th/.../2019112312061117/20220518111


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar