รับสมัครงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาการท่องเที่ยว นักพัฒนาการกีฬา นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ รวม 406 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 1 ปี ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://mots.thaijobjob.com หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา http://secretary.mots.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ"
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
กระทรวงการท่องเที่ยว-แปลง.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar