จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี พุทธศักราช 2564

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี พุทธศักราช 2564

          วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2564) เวลา 15.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวอรษา นิติฐิติกร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar