ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมตลาดชุมชนคนพอเพียง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับบรรดาผู้ประกอบการรายย่อย สร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมตลาดชุมชนคนพอเพียง  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับบรรดาผู้ประกอบการรายย่อย สร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพ  เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า 
      วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.ที่ศาลาพอเพียง ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเยี่ยมร้านค้าตลาดชุมชนคนพอเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการชุมชนที่นำสินค้าภายในครัวเรือน ออกมาจำหน่ายให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มุ่งส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยและกิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการชุมชน ได้นำผลผลิตทางการเกษตร สินค้าแปรรูป เสื้อผ้าในท้องถิ่น และอาหารแปรรูปพื้นที่เมือง เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับประชาชน 
ขณะเดียวกันก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพทั่วไปและบริการอื่น ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้นผู้ว่าราการจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้มีการสอบถามปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพค้าขายของผู้ประกอบการชุมชน เพื่อนำปัญหา ไปปรับปรุงและช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการค้าต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม