ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการการ คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการการ คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 25 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ บ้านผาบ่อง หมู่ที่ ๑ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายอาทร พิมชนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ พร้อมด้วยนางพนารัตน์ มาตย์สมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์สารภีเชียงใหม่ และนายสมศักดิ์ บรรลุ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๕ เป็นคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเสนอผลงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ ประกอบด้วย
 ๑) นางสาวปาณพัณ สันตะวัน ประเภท ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ๒) นางศิรินทร์ทร ศรีสวัสดิ์ ประเภทวิชาการ ๓) นางอรสิริน เอนก ประเภท สนับสนุน 4) นางสาวิตรี ใจจา ประเภท ชื่อสัตย์ สุจริต และ ๕) นางสาวรัชรินทร์ มาตย์แก้ว ประเภท พนักงานราชการ จากนั้นคณะกรรมการการประกวดฯ ลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จจากการ ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของพัฒนากรขวัญใจชุมชน บ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ