จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม เพื่อให้หน่วยงานนทุกภาคเตรียมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม เพื่อให้หน่วยงานนทุกภาคเตรียมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมความพร้อมรับสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 

จากสถานการณ์จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2566 จะเริ่มประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคมและจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลั่น น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำลันตลิ่งได้ในบางพื้นที่ 

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาเห็บชอบร่างแผนเผชิญเหตุวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี2566 และจัดตั้งศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม พร้อมทั้ง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เพื่อรองรับสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมจะดำเนินการจัดประชุม (WAR ROOM) คณะทำงานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2566 เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันอังคารสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สามของเดือน หรือหากมีสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมในการเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar