จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า EV Charging Station by Elexa  พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างชาญฉลาด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า EV Charging Station by Elexa  พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างชาญฉลาด

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 น. ที่ร้านกาแฟ Eadless Hill จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า EV Charging Station by Elexa (smart city) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดตามยุทธศาสตร์การตะหนักรู้และใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด 

สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกที่เปิดให้บริการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Smart City ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองอัจฉริยะทางพลังงาน สามารถรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน และช่วยสนับสนุนพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนทุกท่านให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

ทั้งนี้สถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้า 3 หัวชาร์จ 2 ช่องจอด ประกอบด้วย เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว หรือ DC Fast Charge ขนาด 125 kW จำนวน 2 หัวชาร์จ ซึ่งสามารถชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้อย่างรวดเร็วด้วยระยะเวลาเฉลี่ยเพียง 20 – 30 นาที ต่อคัน และเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จด้วยความเร็วปกติ AC Normal Charge ขนาด 22 kW จำนวน 1 หัวชาร์จ สามารถใช้งานสถานีได้ผ่านแอปพลิเคชัน EleXA ช่วยให้ผู้เดินทางทั้งในและนอกพื้นที่สามารถเดินทางระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม