จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม คปภ. เพื่อชุมชน" สร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยแก่ประชาชนในชุมชน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม คปภ. เพื่อชุมชน" สร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยแก่ประชาชนในชุมชน

                 วันที่ 30 มกราคม 2566 ที่ชุมชนบ้านสันติชน ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรมโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อชุมชนได้จัดทำโครงการ
"คปภ.เพื่อชุมซน" ปี ๒๕๖๖ ขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการลงพื้นที่รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุกให้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อเสริมสร้ามความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันภัยและสิทธิประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัย แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม เพื่อให้บระชาชนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบระกันภัย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม