ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ในการวางแผนการดำเนินงานและนโยบายสำคัญของจังหวัด เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบนโยบายให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ในการวางแผนการดำเนินงานและนโยบายสำคัญของจังหวัด เพื่อช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (30 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2566 พร้อมด้วย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการวางแผนงานโครงการ และนโยบายสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

โดยที่ทำการปกครองได้ดำเนินโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง อาทิ โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา  การประกวดร้องเพลง "รำวงมหาดไทย เพื่อคนไทย" จังหวัดแม่ฮ่องสอน การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านและหย่อมบ้าน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการคัดเลือกหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมรายงานสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ ได้รายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ตามข้อสั่งการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ได้กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2566  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม