วันนี้ แม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยโควิด19 วันเดียว 61 ราย พื้นที่ อ.สบเมย อ.ปาย อ.แม่สะเรียง และ อ.แม่ลาน้อย

          วันนี้ (8 ตุลาคม 2564) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งพบผู้ป่วยโควิด19 ในจังหวัดเพิ่มอีก 61 ราย โดยพบในพื้นที่ อ.สบเมย 30 ราย , อ.แม่สะเรียง 21 ราย , อ.ปาย 9 ราย และอำเภอแม่ลาน้อย 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม จำนวน 940 ราย รักษาหายแล้ว 602 ราย รักษาตัวอยู่ 328 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย
         โดยผู้ป่วยแยกรับการรักษา ดังนี้ รักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำนวน 10 ราย , โรงพยาบาลแม่สะเรียง 20 ราย , โรงพยาบาลสบเมย 31 ราย , โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 5 ราย , โรงพยาบาลปาย 25 ราย , โรงพยาบาลสนามอำเภอเมือง 2 แห่ง 69 ราย โรงพยาบาลสนาม อ.สบเมย จำนวน 43 ราย , ศูนย์แยกกักตัวชุมชนบ้านห้วยบง 49 ราย , ศูนย์แยกกักตัวชุมชนวัดศรีบุญเรือง 2 ราย , ศูนย์แยกกักตัวชุมชนบ้านโพซอ-อีหลู่ 20 ราย , ศูนย์แยกกักตัวชุมชนโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1 ราย , ศูนย์แยกกักตัวชุมชนห้วยกระต่าย-ห้วยวอก 17 ราย , ศูนย์แยกกักตัวชุมชนบ้านเมืองแปง 9 ราย , ศูนย์แยกกักตัวชุมชนโรงเรียนแม่ปาง-เทศบาล 27 ราย  โดยผู้ป่วยไม่มีอาการ 301 ราย มีอาการเล็กน้อยปานกลาง 22 ราย และมีอาการรุนแรง 5 ราย


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar