จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี2567

จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อทราบผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี2567 แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในปี2567 ผลการลงพื้นที่ในหมู่บ้านที่มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคปี2566-2567 นอกจากนั้นยังพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี2567/2568
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม