ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมจุดตรวจปางคอง หมู่บ้านยามชายแดน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมจุดตรวจปางคอง หมู่บ้านยามชายแดน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

วันที่ 21 เมษายน 2567 นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการจุดตรวจปางคอง  ตำบลนาปูป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านยางชายแดน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดูแลประชาชน พัฒนาและยกระดับ คุณภาพชีวิต พร้อมหาแนวทาง สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

บ้านปางคอง ตำบลนาปูป้อม หมู่ที่ 12 อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านยามชายแดน  ภายใต้โครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคอง ได้รับจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านถูกต้องตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่  เมื่อปีพุทธศักราช 2544 ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ลาหู่ และไทยใหญ่ มีประชากร จำนวน 34 ครัวเรือน 132 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม