มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับบริษัท เป๊ปซี่-โค (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และมูลนิธิเป๊ปซี่-โค ประเทศไทย สนับสนุนมื้ออาหารสำหรับเด็กปฐมวัย (One Smile at a Time phase2 - Support Lunch) เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างโภชนาการ และพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกลที่มีความยากลำบาก

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับบริษัท เป๊ปซี่-โค (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และมูลนิธิเป๊ปซี่-โค ประเทศไทย สนับสนุนมื้ออาหารสำหรับเด็กปฐมวัย (One Smile at a Time phase2 - Support Lunch) เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างโภชนาการ และพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกลที่มีความยากลำบาก 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดและรับมอบโครงการมื้ออาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ One Smile At Time (โครงการมื้ออาหาร 4 จังหวัด) โดยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

ด้วยมูลนิธิรักษ์ไทย และองค์การแคร์นานาชาติประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เป็นองค์กรสาธารณกุสลที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ได้ดำเนินงานด้านงานพัฒนา งานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาลในพื้นที่ในประเทศไทยมาเป็นเวลา 26 ปี ภายใต้ งานด้านสุขภาพ งานสิ่งแวดล้อม งานด้านการศึกษา งานส่งเสริมอาชีพ และงานภัยพิบัติ โดยมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับบริษัท เป๊ปซี่-โค (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และมูลนิธิเป๊ปซี่-โค ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสนับสนุนมื้ออาหารสำหรับเด็กปฐมวัย (One Smile at a Time phase2 - Support Lunch) ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดอยุธยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างโภชนาการ และพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกลที่มีความยากลำบาก

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่หนึ่งที่โครงการเลือกดำเนินงานสนับสนุนมื้ออาหารจำนวน 7 มื้อต่อคน จำนวน 40 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 7 อำเภอ จำนวนเด็ก 759 คน รวมเป็นมูลค่า 304,882 บาท ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จำนวน 10 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 7 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา อำเภอปาย จำนวน 8 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จำนวน 7 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จำนวน 3 ศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จำนวน 3 ศูนย์ และเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 2 ศูนย์
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม