จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาการรายงานผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาการรายงานผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมส่วยทะมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อทราบการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา การกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาการกำหนดรางวัลหรืองานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศจากการแข่งขันทางวิชาการ หรือกีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่นำชื่อเสียงต่อประเทศ และ การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นยังพิจารณาการขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากราชการ จำนวน 2 ราย เพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว การรายงานผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมขอความเห็นชอบจัดจ้างพนักงานจ้างฯ การขอความเห็นชอบในการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการประเมินข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และการขอความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดวิทยฐานะครูชำนาญการ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม