จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระญาณวีรากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระญาณวีรากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.45 น. ที่เมรุชั่วคราวโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทาน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ พระราชทานเพลิงศพ พระญาณวีรากร (จันทิมา จิตฺตสํวโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระญาณวีรากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง ซึ่งมรณภาพด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.50 น. ณ วัดหัวเวียง 

สำหรับพระญาณวีรากร (จันทิมา จิตฺตสํวโร) อายุ 88 ปี 53 พรรษา ชื่อเดิม จันทิมา มหาสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2473 บิดา นายแสน มหาสิงห์ มารดา นางปิ๋ว มหาสิงห์ อยู่บ้านเลขที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2513 ณ วัดม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง เมื่อปี พ.ศ. 2517 และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปี พ.ศ. 2558

ทั้งนี้การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระญาณวีรากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียงนั้น ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานหีบเชิงชาย เป็นเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และพระราชทานเพลิงศพ พระญาณวีรากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง ด้วยความเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ และเหมาะสมกับคุณงามความดีที่พระญาณวีรากรได้กระทำบำเพ็ญมา
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม