จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลแสดงพระธรรมเทศนา งานพระราชทานเพลิงศพพระญาณวีรากร (จันทิมา จิตฺตสํวรมหาเถระ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลแสดงพระธรรมเทศนา งานพระราชทานเพลิงศพพระญาณวีรากร (จันทิมา จิตฺตสํวรมหาเถระ)  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.30 น. ที่ เมรุชั่วคราวโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทาน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแสดงพระธรรมเทศนางานพระราชทานเพลิงศพพระญาณวีรากร (จันทิมา จิตฺตสํวรมหาเถระ)  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง ซึ่งมรณภาพด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.50 น. ณ วัดหัวเวียง 

สำหรับพระญาณวีรากร (จันทิมา จิตฺตสํวรมหาเถระ) อายุ 88 ปี 53 พรรษา ชื่อเดิม จันทิมา มหาสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ. 2473 บิดา นายแสน มหาสิงห์ มารดา นางปิ๋ว มหาสิงห์ อยู่บ้านเลขที่ 1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2513 ณ วัดม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง เมื่อปี พ.ศ. 2517 และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปี พ.ศ. 2558

ทั้งนี้การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระญาณวีรากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียงนั้น ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานหีบเชิงชาย เป็นเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และพระราชทานเพลิงศพ พระญาณวีรากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง ซึ่งกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2567  โดยวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดหัวเวียง , วันที่ 7 – 9  กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ เมรุชั่วคราว โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทาน (ข้างวัดจองกลาง) และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เมรุชั่วคราว โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัคคีวิทยาทาน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (บริเวณข้างวัดจองกลาง)

 

 

 

 

ภาพ...สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม