จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น ที่  ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่  2/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามการรายงานสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2566/2567 สถานการณ์ด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2566/2567  ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ผู้ค้ารายใหญ่ตั้งราคารับซื้อข้าวโพด ความชื้น 35 % กิโลกรัมละ 5.80 บาท ความชื้น 30 % กิโลกรัมละ 6.10 บาท ความชื้น 25 % กิโลกรัมละ 6.70 บาท ส่วนราคาที่เกษตรกรขายให้กับผู้รับซื้อรายย่อยที่เข้าไปรับซื้อข้าวโพดในพื้นที่ กิโลกรัมละ 5.50 - 5.80 บาท และจากการสอบถามราคารับซื้อของโรงงานอาหารสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเกรด 1 ความชื้น 14.5  % บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด รับซื้อกิโลกรัมละ 9 บาท และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน รับซื้อกิโลกรัมละ 9.40 บาท ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าวโพดที่มีความชื้นค่อนข้างสูงไปขายให้กับผู้ค้าท้องถิ่น จึงส่งผลให้ราคาที่ขายได้ค่อนข้างต่ำ จากการประสานงานกับกรมการค้าภายใน คณะกรรมการนโยบายและบริการจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้พิจารณามาตรการเพื่อใช้รักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2 มาตรการ ประกอบด้วย โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี2566/2567  โดยสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลคำเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี2566/2567 

นอกจากนั้นยังพิจารณาการกำหนดแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไป

ภาพ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม