สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 สาขาแม่สะเรียง เตรียมสร้างศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างป่า หลังพบช้างป่าใกล้ชายแดน

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 สาขาแม่สะเรียง เตรียมสร้างศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างป่า หลังพบช้างป่าใกล้ชายแดน

แม่ฮ่องสอน นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า นายอรรถพล เจริญชัยษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล รักษาการแทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ร่วมประชุมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ในการประชุมหาแนวทางการสร้างศูนย์ปรับพฤติกรรมช้างป่า ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพบว่ามีโขลงช้างป่าอยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนในฝั่งไทย

ทั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า การสำรวจรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อร่างแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า (ปี พ.ศ.2566 - 2570 ) ท้องที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนลาดตระเวนเชิงคุณภาพ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาพบร่องรอยสัตว์ป่าหลากชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า โดยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ได้ออกลาดตระเวนภายใต้โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart  Patrol  System) ในพื้นที่รับผิดชอบท้องที่ตำบลขุนยวม  บริเวณป่าห้วยหนองแดง-ห้วยช้าง พบงูเขียว  ค้างคาวหน้ายักษ์ ร่องรอยสัตว์ป่า (หมูป่า) ไข่นก (ไม่ทราบชนิด)  และรังต่อ ในพื้นที่รับผิดชอบท้องที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศภายในพื้นที่ป่าแห่งนี้ 

สำหรับปัจจุบัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่เงา ตำบลแม่กิ๊ และตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ประมาณ 291,610 ไร่ หรือ 467 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากพื้นที่เป็นป่าเขตชายแดนติดต่อระหว่างประเทศไทย-พม่า จึงเป็นผืนป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลสัตว์ป่าต่างๆ สามารถข้ามเขตเข้ามาหากินในพื้นที่ได้ สภาพป่าเช่นนี้จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และที่หากินที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่า ดังนั้นจึงมีสัตว์ป่ามากมาย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม