จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามความคืบหน้าการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดในพื้นที่ของจังหวัด

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น ที่ อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณปฏิสังขรณ์วัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2566 โดยมีเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนดังนี้ วัดพระธาตุดอยกองมู การรื้อศาลาการเปรียญ (จองวิหาร)  การดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ของวัดพระนอน การบูรณะช่อมแซมสิงห์คู่ การดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ของวัดหัวเวียง  การรื้อศาลา การก่อสร้างซุ้มประตู การทำถนนทางเข้า-ออกวัด ด้านถนนขุนลุมประพาส การดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ของวัดม่วยต่อ การซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ วางแผนการบูรณะเจดีย์ 6 องค์ การดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ของวัดก้ำก่อ การเปลี่ยนเสาศาลาการเปรียญ 90 ต้น การดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ของวัดจองคำ พระอารามหลวง แผนการสร้างเจดีย์ทรงไทใหญ่ด้านหน้าวัด เพื่อเฉลิมฉลอง 150 ปี เมืองแม่ฮ่องสอน การดำเนินการบูรณ์ปฏิสังขรณ์ของวัดจองกลาง การบูรณะเจดีย์ซึ่งขึ้นทะเบียนกรมศิลปากร การดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ของวัดกลางทุ่ง การรื้อถอนอุโบสถเพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ทดแทน ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ของวัดดอนเจดีย์ การบูรณะศาลาการเปรียญ การต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ และดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ของวัดปางล้อ การบูรณะฝ้า หลังคาศาลาการเปรียญ และการจัดหางบประมาณ การรับริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา การจัดทำแผนขอรับงบเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2566 จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar