ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โครงการนำร่องการพัฒนาระบบไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ โครงการนำร่องการพัฒนาระบบไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

วันที่ 25 พ.ค. 2566 เวลา 08.30 น. ที่โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสบปัญหาไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ถึงแม้ว่าในพื้นที่จะมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโรงไฟฟ้าดีเซลคอยสนับสนุน แต่ในกรณีฉุกเฉิน โรงไฟฟ้าเหล่านี้ ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร กว่าจะสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลัง ด้วยเหตุนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กระทรวงพลังงานร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวคิดผ่านแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย ก่อกำเนิดเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ ซึ่งสามารถจ่ายไฟเข้าระบบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทันทีในช่วงที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ และโรงไฟฟ้าดีเซล ยังไม่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลัง

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ COD ได้แล้ว โดยเป็นการก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 3 เมกะวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) ขนาด 4 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ Smart Energy โดยความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด บริษัทคู่สัญญา ได้ร่วมลงนามสัญญาจัดซื้อ และเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ