จังหวัดแม่ฮ่องสอนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื่นในอากาศ และลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

จังหวัดแม่ฮ่องสอนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื่นในอากาศ และลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
                 วันนี้ (24 มี.ค. 2566) เวลา 13.00 น. ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื่นในอากาศ และลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 2.สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน 3.ทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 4.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 5.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 6.แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ดำเนินมาตรการเร่งด่วนการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ลดผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ชุมชน
                สำหรับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2566 คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ ค่า PM 2.5 สถานีอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 211 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่า PM2.5 สถานีอำเภอแม่สะเรียง เท่ากับ 149 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM2.5 สถานีอำเภอปาย เท่ากับ 157 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพบจุดความร้อนวานนี้ (23 มี.ค. 2566) จำนวน 460 จุด จุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 23 มีนาคม 2566 จำนวน 4,077 จุด สูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 1,451 จุด โดยเกิดขึ้นสูงสุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 2,446 จุด
               ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ที่ป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจ  การจัดตั้งห้องปลอดฝุ่น การงดกิจกรรมในที่โล่ง การติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำในพื้นที่อำเภอปาย อำเภอเมือง และอำเภอแม่สะเรียง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ และลดปริมาณฝุ่นละออง มาตรการนำเศษใบไม้มาแปรรูป เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar