เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ต่อยอดของการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตภายหลังพ้นโทษ

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ต่อยอดของการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตภายหลังพ้นโทษ

วันนี้ (1 ก.พ. 2566) ที่ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานแสดงผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิด ซึ่งงานแสดงผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์และพันธกิจในด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแล้ว ยังมีพันธกิจที่ต้องบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังและการส่งเสริมทักษะการทำงาน ในหลักสูตรต่างๆ ที่หลากหลาย เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หลักสูตรที่สามารถ นำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ ประกอบด้วย หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การทำขนมเบเกอรี่ และขนมไทยเชิงพาณิชย์ หลักสูตรวิชาชีพการผลิตสินค้าที่ระลึก จากผ้าและไหมพรม หลักสูตรวิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้ หลักสูตรช่างสีเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน
ทั้งนี้ ปัจจุบันจากการอบรมฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังดังกล่าว ผู้ต้องขังได้รับ การฝึกทักษะ สั่งสมประสบการณ์ และก่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการฝึกวิชาชีพ มากมาย หลากหลายรูปแบบ สามารถนำไปแสดงและจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก ได้รับชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากการจำหน่ายให้กับร้านสงเคราะห์ ผู้ต้องขังในเรือนจำฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดของการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง และการส่งเสริมทักษะการทำงาน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของเรือนจำ ในด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้สังคมภายนอกได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังให้สังคมภายนอก ได้เลือกชม เลือกซื้อ และสนับสนุนฝ่ายฝึกวิชาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ การฝึกวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพัฒนาตนเองมีฝีมือในการประกอบอาชีพสุจริตภายหลังพ้นโทษ อย่างมั่งคง และยั่งยืน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม