จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช ๒๔๖๖ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ และหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช ๒๔๖๖ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ และหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์
                 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช ๒๔๖๖ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ และหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 เล่ม โดยจังหวัดได้พิจารณามอบให้แก่ผู้เหมาะสม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางเบ็ญจมาส บุญเทพ  วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และนางสาวหน่อแก้ว อุตโน ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   
                 ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักพระราชวัง ได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม