จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ พร้อมขับเคลื่อนแผนและผลการดำเนินงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ พร้อมขับเคลื่อนแผนและผลการดำเนินงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (31 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ขับเคลื่อนแผนและผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 อาทิ ฐานเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ฐานเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ย ฐานเรียนรู้ด้านป่าไม้ ฐานเรียนรู้ต้านไฟป่า ฐานเรียนรู้ด้านพืช ฐานเรียนรู้ด้านข้าว ฐานเรียนรู้ด้านการจัดการฟาร์ม ฐานเรียนรู้ด้านประมง ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำเอกสารฐานข้อมูลในแต่ละฐานการเรียนรู้ ตลอดจนเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยโคโลญ ประเทศเยอรมัน ที่จะเข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม