จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมมอบเกียติบัตรและรางวัลต่างๆให้กับผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมมอบเกียติบัตรและรางวัลต่างๆให้กับผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วันนี้ (31 มกราคม 2566) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม 

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบเกียติบัตรได้แก่นักเรียนโรงเรียนบรรณวิทย์ ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ"เชิดชูเด็กดี มีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖" จำนวน ๔ คน มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ "เทียนนกแก้วเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๖ และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานตามเกณฑ์การประเมินผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ การจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP) ตลอดจนรายการเตรียมการรับมือภัยแล้ง และผลดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2566

นอกจากนี้ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ ความคืบหน้าการซ่อมแซมไหล่ทางชำรุดจากดินถล่มทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ช่วงตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง ความคืบหน้าการซ่อมแซมไหล่ทางชำรุดจากดินถล่มทางหลวง หมายเลข ๑๐๙๕ ช่วงด่านผามอญ อำเภอปางมะผ้า การพัฒนาเส้นทางเข้าตำบลโป่งสา อำภอปาย รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการบริหารจัดการสินค้ากาแฟบ้านละอุบแบบบูรณาการภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ตลอดจนเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน"ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ และของทุกปี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม