จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมสำรวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสืบสาน และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมสำรวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสืบสาน และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วันนี้ (24 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อส่งเสริม สืบสาน รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาการสำรวจรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีชาติแล้ว จำนวน ๓๕๔ รายการ  โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนการจัดเก็บและจัดทำข้อมูลรายการเบื้องต้น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งที่ขึ้นบัญชีแล้ว และยังไม่ได้ขึ้นบัญชี ในรูปแบบ เอกสาร ภาพนิ่งและสื่อวิดีทัศน์ อย่างละ ๑ รายการ พร้อมทั้งกำหนดลงพื้นที่จัดเก็บและจัดทำข้อมูลรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มคน บุคคล ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม