ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบาย ตำบลนำร่องในการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลลดปัญหาความยากจนในครัวเรือน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบาย ตำบลนำร่องในการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลลดปัญหาความยากจนในครัวเรือน

         วันนี้ (24 มกราคม 2566) ที่บ้านน้ำกัด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่พบปะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา เพื่อมอบแนวทางและนโยบายในการพัฒนาหมู่บ้านในตำบลห้วยผา ให้เป็นตำบลนำร่องของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในการพัฒนาเพื่อเป็นแบบอย่าง ทั้งการพัฒนาชุมชน การรณรงค์สร้างถังขยะเปียกในทุกครัวเรือน พื่อลดปัญหาขยะในครัวเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน การปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และการร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลห้วยผา เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

         นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นปัญหาความยากจน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม