ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กำลังใจ น้องแพรวา เด็กหญิงปิยะธิดา พรหมมาแบน ตัวแทนนักเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กำลังใจ น้องแพรวา เด็กหญิงปิยะธิดา พรหมมาแบน ตัวแทนนักเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 

                 วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กำลังใจแก่ เด็กหญิงปิยะธิดา พรหมมาแบน หรือน้องแพรวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินและเป็นตัวแทนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8  ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวคำนิยมเพื่อประกอบการจัดทำวิดีทัศน์ในการนำเสนอคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ต่อไป 

                 เด็กหญิงปิยะธิดา พรหมมาแบน หรือน้องแพรวา เป็นนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษา ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงปัจจุบัน  อีกทั้งได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการหลายรางวัล เป็นนักเรียนที่มีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่รักของทุกคน นอกจากนี้ยังสมัครเป็นประชาชนจิตอาสา ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน และร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างสม่ำเสมอ มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด  กล้าแสดงออก กิริยามารยาทเรียบร้อย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและครอบครัว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม