จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” กระตุ้นให้เกิดกระแสและสร้างความตระหนักรู้ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” กระตุ้นให้เกิดกระแสและสร้างความตระหนักรู้ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย

                วันนี้ (21 ม.ค. 2566) ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน (ถนนสิงหนาทบำรุง) ตำบลจองคํา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมเปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือ ส่งแสงเพื่อรำลึกถึงหมอกระต่ายในโอกาส ครบรอบ ๑ ปี ของการจากไปและเนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อให้เกิดความตระหนัก มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทางถนน และกระตุ้นให้เกิดกระแสอย่างกว้างขวาง โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย พร้อมทั้งกิจกรรมทาสีเส้นจราจร และล้างทำความสะอาดถนนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
               ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏข่าวสารเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ได้เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนเป็นเหตุให้เสียชีวิต บริเวณทางข้ามหน้า โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ดำเนินการนำประเด็น เรื่องการหยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางข้าม บรรจุในวาระการประชุม เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาในลักษณะดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นอีก ตลอดจนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย ประกอบกับในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๑ มกราคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอ เพื่อมุ่งสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการ ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และมีวินัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar