สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนเป็นเจ้าภาพถวายคหบดีจีวรและกัปปิยภัณฑ์แด่พระสงฆ์ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนเป็นเจ้าภาพถวายคหบดีจีวรและกัปปิยภัณฑ์แด่พระสงฆ์ 
ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมดำเนินการจัดกิจกรรมถวายคหบดีจีวรและกัปปิยภัณฑ์แด่พระสงฆ์หลังฤดูกาลออกพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2564 จำนวน 123 วัด 197 รูปในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณวั ดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ทั้งนี้หากท่านใดอยากร่วมเป็นเจ้าภาพถวายคหบดีจีวรและกัปปิยภัณฑ์แด่พระสงฆ์รูปละ 5,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธา สามารถแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมายเลขโทรศัพท์ 053 611 221 หรือ 081 026 4544 พระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน 080 858 5459 หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธาตุดอยกองมู หมายเลขบัญชี 508 040 6704 
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar